Giáo Dục Cho Tất Cả Mọi Người

Giáo Dục Cho Tất Cả Mọi Người

Tại IDS, chúng tôi tin rằng sự thịnh vượng và tương lai của mọi quốc gia phụ thuộc rất lớn vào hệ thống giáo dục. Chỉ khi được trang bị kiến thức đầy đủ trong môi trường an toàn và lành mạnh, con người mới có thể phát huy được các hết tiềm năng của mình.
Chúng tôi mong muốn nuôi dưỡng các thế hệ tiếp theo ngay từ những ngày đầu tiên đi học. Vì vậy, chúng tôi hiện đang vận hành Hệ thống Trường mẫu giáo Ivykids International
Chúng tôi cung cấp dịch vụ dưới nhiều thương hiệu khác nhau bao gồm: Trường mầm non SuperKids, IvyKids, Tomoe, Fuji, Thần đồng Việt và Hoa Sen.