Capital Legacy

Capital Legacy

Thể thao là một phương tiện mạnh mẽ. Tại một khía cạnh nào đó, nó kết nối, mang mọi người đến gần nhau hơn, từ những người ở trên sân, đến những người trên đường phố, và cả những người đang ngồi sau màn hình và hơn thế nữa, nó còn kết nối những người từ các quốc gia khác nhau, với các nền văn hóa và tôn giáo khác nhau.

Trong những năm gần đây, bóng rổ đã trở nên phổ biến hơn với thế hệ trẻ. Theo xu hướng này, chúng tôi tự hào sở hữu Hanoi Buffaloes, một đội bóng rổ chuyên nghiệp thi đấu tại VBA League. Hanoi Buffaloes là một trong những đội bóng được yêu thích nhất tại Việt Nam và là đội bóng mang tính biểu tượng & được yêu mến của Thủ đô Hà Nội.