Phát Triển Bất Động Sản

Phát Triển Bất Động Sản

Ở Việt Nam, chúng ta thường dịch "Hospitality" là ngành Du lịch khách sạn, tuy nhiên "Hospitality" thực tế được hiểu là lòng hiếu khách, là việc tiếp nhận, chào đón và chăm sóc khách hàng để họ thấy ấm áp, an toàn và được tôn trọng. Ngành du lịch khách sạn được coi là cầu nối giữa các quốc gia và các nền văn hóa. Ngoài ra, ngành này còn mang lại rất nhiều lợi ích về mặt kinh tế và được coi là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn tại Việt Nam

Thấu hiểu điều nay, IDS phát triển và đóng góp cho đất nước các sản phẩm dịch vụ khách hàng cao cấp với mức chi phí hợp lý.