Sáng kiến cộng đồng

Sáng kiến cộng đồng

Để bày tỏ lòng kính trọng cho những người đã chiến đấu dành độc lập và hòa bình cho đất nước Việt Nam, chúng tôi đầu tư vào Công ty Cổ phần 184, công ty có sứ mệnh nâng cao chất lượng cuộc sống cho thương binh và những người tàn tật tại Hà Nội và các tỉnh lân cận. Không dừng lại ở việc làm, 184 còn xây nhiều nhà ở xã hội và lo nơi ở cho nhân viên.

Sau 22 năm hoạt động và với 90 nhân sự, Công ty Cổ phần 184 đã xây dựng thương hiệu thành doanh nghiệp may các sản phẩm y tế cho nhiều bệnh viện lớn tại Việt Nam, bao gồm Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức, Bệnh viện K,...