Lịch sử công ty

Lịch sử công ty

Lịch sử là những gì chúng ta nhận được từ thế hệ trước, và là những gì chúng ta truyền lại cho thế hệ tiếp theo. Người tiền nhiệm của chúng tôi đã cho thấy giá trị của sự chăm chỉ, họ đã xây dựng mô hình kinh doanh lõi ổn định và tạo nên truyền thống về chất lượng. Họ xây dựng các doanh nghiệp với dựa trên tinh thần xuất sắc (excellence), liêm chính (integrity) và sáng tạo (innovation). Chúng tôi muốn tiếp tục phát triển trên nền tảng này và để lại một di sản cho thế hệ tiếp theo.

IDS Equity Holdings tiền thân là Doanh nghiệp Việt nam hoạt động từ năm 1986, hoạt động trong dịch vụ in ấn. Vào năm 2014, Leadvisors đã đầu tư vào IDS và bắt đầu hợp nhất tất cả các khoản đầu tư chính. Đặt trụ sở tại Hà Nội, thủ đô của Việt Nam, Leadvisors là một công ty đầu tư và phát triển doanh nghiệp tư nhân, góp phần vào sự thịnh vượng và phồn vinh của cộng đồng.

Năm 2017, Leadvisors đã nắm giữ quyền sở hữu chi phối tại IDS, và sau đó vào năm 2018, Samurai Power đã bắt tay với Leadvisors để chuyển đổi IDS thành nền tảng hàng đầu trong việc mua lại, tái cấu trúc và thúc đẩy tăng trưởng của các công ty dẫn đầu bởi những người lãnh đạo xuất sắc, có nhiều tiềm năng nhưng đang được định giá thấp.