Đầu tư NPL

Đầu tư NPL

Các khoản nợ xấu (Non-Performing Loans - NPL) luôn là gánh nặng cho cả bên đi vay lẫn bên cho vay nói riêng và nền kinh tế nói chung. Nhìn chung, nợ xấu làm giảm nguồn cung tín dụng, ảnh hưởng xấu đến dòng chảy tín dụng, giảm niềm tin của thị trường và kìm hãm đà tăng trưởng của nền kinh tế.

IDS là công ty có vốn đầu tư nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam được cấp phép cho hoạt động kinh doanh NPL. Bằng cách hợp tác với Samurai Power và Argo Holdings, các công ty Nhật Bản hàng đầu trong công tác tái cơ cấu và xử lý nợ, IDS là sự pha trộn giữa chuyên môn về mặt tài chính, dòng vốn và đội ngũ giàu kinh nghiệm để giải quyết danh mục NPL tại Việt Nam.