Khác biệt của chúng tôi

Khác biệt của chúng tôi

Công ty đầu tư thông thường tạo ra giá trị dựa trên việc phân tích dữ liệu và nghiên cứu thị trường. Tại IDS Equity Holdings, chúng tôi tạo ra các giá trị khác biệt bằng cách đặt mình vào vị trí của những người sáng lập, bất kể Doanh nghiệp Tư nhân hay Doanh nghiệp Nhà nước.

Chúng tôi dành phần lớn thời gian và nguồn lực của mình tại văn phòng các doanh nghiệp trong danh mục đầu tư, giúp họ phát triển và đạt được những thành công lâu dài. Chúng tôi đầu tư vào những doanh nghiệp mà chúng tôi muốn giữ trong nhiều thập kỷ và xây dựng mối quan hệ đối tác lâu dài với những người sáng lập mà chúng tôi muốn có như những thành viên trong gia đình.

Phong cách của chúng tôi đòi hỏi những người lãnh đạo tham vọng, có tâm lý chiến thắng và đạo đức nghề nghiệp cao. Đôi khi, nó không dành cho tất cả mọi người. Chúng tôi vượt quá giới hạn khi chúng tôi thấy tiềm năng nhưng chúng tôi sẽ không ngần ngại nói "Không" khi chúng tôi thấy chiếc thuyền bị lệch hướng. Nhiều doanh nghiệp sẽ không thích cách tiếp cận của chúng tôi, nhưng những doanh nghiệp biết, họ sẽ tin tưởng và phát triển.